Chào mừng Maria Yuquilima, Cộng tác viên Đối tác mới của chúng tôi!

Justicia Lab tự hào chào đón Maria Yuquilima với tư cách là Cộng tác viên Đối tác Công dân mới của chúng tôi!

Trong vai trò mới của mình, Maria sẽ chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì mối quan hệ với các tổ chức và nhóm cộng đồng trên toàn quốc, với mục tiêu mở rộng phạm vi tiếp cận và tác động của chúng tôi. Cô ấy sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác hiện có của chúng tôi để phát triển các chiến lược và sáng kiến ​​mới nhằm giúp chúng tôi phục vụ người dân tốt hơn và tiếp tục thực hiện sứ mệnh thúc đẩy quyền công dân và sự tham gia của công dân.

Maria đến với chúng tôi với nền tảng vững chắc về vận động và phát triển cộng đồng, đã có nhiều năm làm việc cho nhiều tổ chức cấp cơ sở và cải cách chính sách. Cô ấy đam mê giúp mọi người tiếp cận các nguồn tài nguyên họ cần để phát triển và có hiểu biết sâu sắc về những thách thức mà các cộng đồng nhập cư phải đối mặt.

Hãy cùng chúng tôi chào đón cô ấy đến với Citizenshipworks bằng cách gửi email cho cô ấy tại maria@justicalab.org và lên lịch trình demo Citizenshipworks miễn phí của bạn ngay hôm nay!